Om Thenewfreret.com

Fokuset på denne nettsiden skal være lesernes egen økonomi. Vi antar at folk som havner her har kommet via et søk på nettet, eller at noen har lenket til en av våre artikler. Det betyr at du sannsynligvis ønsker informasjon om diverse banktjenester, eller tips og råd om privatøkonomi.

Og det skal du få. Vi ser på hvilke krav bankene stiller til lånetakere. Vi ser på de reelle kostnadene ved å låne. Vi beskriver forskjellene på de ulike lånetypene, som boliglån, billån, forbrukslån og diverse kreditter, lån til hytte, campingvogn, båt og så videre.

Noe av det vi skriver om er basert på egne erfaringer som bankkunder, og noe vil være basert på kunnskap vi snapper opp på nettet.